Giảm 5% tối đa 200.000đ

1550 557 20150902131844 www
Nhập mã GIAM5 giảm thêm 5% tối đa 200.000đ trên tổng giá trị đơn hàng.

Điều kiện áp dụng:

Tất cả khách hàng.

Tổng giá trị đơn hàng từ 500.000đ trở lên.

Thời gian áp dụng:

Từ nay cho đến hết ngày 31/03/2018